DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. vandervalk+degroot sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de informatie die op deze website te vinden is. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze websites worden niet door vandervalk+degroot onderhouden. vandervalk+degroot aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van vandervalk+degroot openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan vandervalk+degroot. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van vandervalk+degroot.
© Copyright 2004-2016 vandervalk+degroot

Deze website is eigendom van     
Verenigde bedrijven vandervalk+degroot    
gevestigd te Poeldijk KvK nr 27218435    
en vandervalk+degroot bv    
gevestigd te Poeldijk KvK nr 27164940

google translate

Innovatief

ONDERGRONDS

Disclaimer
Links

Gemeente Rijswijk

Privacy StatementLinks
vandervalk+degroot
vandervalk+degroot
Informatie aanvragen